RC-BANE NÅR VI ER PÅ MESSER

HVORDAN GJØR VI DET NÅR VI VISER FREM RC-HOBBYEN

DET HENDER  VI FÅR FORESPØRSEL OM Å KOMME PÅ MESSER/TILSTELNINGER.

DET BETYR I PRAKSIS AT VI TAR MED OSS FLEST MULIG MEDLEMMER, VÅR "MOBILE RC-BANE",

JORD,SAND OG BILER/MASKINER.


VI RIGGER SÅ OPP BANE, GRUSTAK, JORD OG VEIER

OG VISER FREM VÅR RC HOBBY.


VI SER GJENTATTE GANGER AT DET GJERNE SAMLES MANGE TILSKUERE RUNDT VÅR STAND,

SÅ AT HOBBYEN TILTREKKER SEG OPPMERKSOMHET LEVNER DET LITEN TVIL OM.


UNDER KAN DERE SE HVORDAN VI FORVANDLER EN VANLIG BIT AV EN GYMSAL TIL ET LITE RC-SAMFUNN.