HISTORIE

HISTORIEN

OM

VESTFOLD RC TRUCKERS

( FØRSTE  RC LASTEBIL KLUBB SOM BLE STIFTET I NORGE)

Vinteren 2009 begynte en gruppe menn i Østlandsområdet

å leke med tanken om å finne et felles lokale til å kjøre i.

Det ble kikket litt rundt etter et egnet sted.

Det var mye frem og tilbake angående plasseringen av dette stedet, i og med at enkelte mente det burde ligge mer "midt på" i området (nærmere Oslo)


Det ble gjennom hele vinteren diskutert HVOR dette burde ligge, flere forslag kom på bordet, men det ble for høye kostnader.


Så kom en av gutta, Tom, over et nedlagt Hønsehus 5 minutters kjøring fra Holmestrand.


Det hadde ikke vært i bruk på mange år og stod fult innredet.

Lokalet var på  ca 200 kvm.


Så begynte samtalene med fruen som eide hønsehuset, diskusjoner omkring pris på leie og leiekontraktens lengde.


23 August 2009 ble leieavtalen underskrevet,

Vestfold RC klubb

var stiftet og hadde fått sitt eget lokale,

godt kjent som

Hønsehuset.

Første film som ble tatt i hønsehuset etter at innredning var tatt ut.

Fra august skjedde ting raskt i Hønsehuset.

4 - 6 September var allerede første "treff" i gang

Under følger flere videoer fra Hønsehusets oppstart

UNDER HER KAN DERE FORTLØPENDE SE ALLE VIDEOENE SOM VI KJENNER TIL SOM HITTIL ER LAGT UT ANG HØNSEHUSET FREM TIL 20111 - 2012I ÅRENE 2014 TIL MARS 2015 VAR DET ENDEL TUMULTER I KLUBBEN. KLUBBEN HADDE DIVERSE UTFORDRINGER Å SLITE MED, OG SATT TIL SLUTT IGJEN MED 8-9 MEDLEMMER.

DET BLE DISKUTERT OG FOLK JOBBET FOR Å HOLDE KLUBBEN IGANG. DET VAR INGEN HEMMELIGHET AT KLUBBEN VAR NÆRE PÅ Å BLI LAGT NED.

I BEGYNNELSEN AV APRIL 2015 TAR

TROND BOGEN


INITIAVTIVET TIL Å DRIFTE KLUBBEN VIDERE.

DET VAR DETTE SOM SKULLE REDDE KLUBBEN FOR VIDERE DRIFT.

ETTER DETTE HAR TROND DRIFTET KLUBBEN MED STØ HÅND.

KLUBBEN FIKK EN SÅRT TILTRENGT ANSIKTSLØFTNING.

KLUBBEN FIKK SITT NYE NAVN

VESTFOLD RC TRUCKERS

BEVISET PÅ AT KLUBBEN GIKK I RIKTIG RETNING

FIKK VI DA VI REISTE TIL ROGALANDSTREFFET NOVEMBER 2016.

DA VI REISTE  HJEM HADDE VI MED OSS 

POKAL FOR STØRSTE KLUBB PÅ TREFFET.


UTOVER HØSTEN 2016,BLE VI STADIG FLERE MEDLEMMER  I KLUBBEN.

DETTE MERKET VI  GODT PÅ PLASSEN I HØNSEHUSET,

DET BEGYNTE RETT OG SLETT Å BLI FOR LITE.

DA  STARTET JAKTEN PÅ NYTT LOKALE. DETTE FANT VI 5 KM UNNA, NÆRMERE BESTEMT PÅ HUSEBY.